Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 04.09.2021. Viimeisin muutos 04.09.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Finanstein Oy
Y-Tunnus 3215051-3
Kilonkuja 3B 53, 02610 Espoo
markus@finanstein.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Markus Pakarinen
+358 50 404 7254
markus@finanstein.fi

3. Rekisterin nimi

Finanstein.fi henkilötietorekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

– asiakassuhteiden ylläpitoon
– markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi
– asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi
– analysointi- ja tilastointitarkoituksiin
– verkkosivuston kävijäliikenteen seurantaan
– verkkosivuston käyttökokemuksen kehittämiseen

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat rekisteröidyn antama suostumus tai Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa tietoja rekisterinpitäjän asiakkaiden, yritysten ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä rekisterinpitäjän verkkosivuston käyttäjistä.

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
– Henkilön nimi ja asema
– Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
– Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
– Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot
– Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei luovuteta, eikä säilytetä, Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästekäytännöt

Finanstein.fi sivustolla käytetään EU:n/ETA:n ulkopuolisia kolmansien osapuolien evästeitä (cookies), joiden avulla kerätään, käsitellään ja analysoidaan tietoa verkkosivujen käytöstä. Niiden avulla keräämme tietoja sivustomme käytöstä ja käyttäjien päätelaitteista, sijainnista sekä verkkoselaimesta. Käytämme evästeitä sivuston analysointiin sekä mainonnan uudelleenkohdistamiseen.

Tällaisia palveluntarjoajia ovat seuraavat tahot:
– Google Analytics: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
– Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
– Leadfeeder: Mikonkatu 17, 00100 Helsinki

Lisätietoa evästeistä yleisesti: http://www.allaboutcookies.org/

Halutessasi voit poistaa evästeet käytöstä, mutta tällöin verkkosivusto ei toimi kaikilta osin tarkoitetulla tavalla. Ohjeet evästeiden poistoon: http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

Käyttäessänne Finanstein Oy:n sivustoja annatte suostumuksenne, että voimme käyttää evästeitä edellä mainituin tavoin.

Palvelut

Talousohjaus

Yrittäjä tai yrityspäättäjä. Yrityksesi elinkaaren eri vaiheissa tulee hetkiä, kun talouteen liittyvät toimet, kuten budjetointi, kate- ja hinnoittelulaskelmat vievät sinulta liikaa aikaa. Ulkoistettu talouskumppani auttaa sinua säästämään kallisarvoista aikaasi ja lieventämään taloudenpitoon liittyvää stressiäsi.

Talousohjaus -palveluni on sinulle kustannustehokas ja joustava vaihtoehto kokoaikaisen talousasiantuntijan palkkaamiselle.

Tutustu Talousohjaus – palveluihini täältä.

Ravintolasi talouskumppani

Ravintolayrittäjä. Liiketoimintasi on täynnä prosesseja, jotka ovat suorassa linkissä yrityksesi kannattavuuteen sekä taloudelliseen asemaan.

Ravintolaliiketoimintaasi on mahdotonta kehittää, jos et suunnittele ja seuraa ravintolasi taloutta aktiivisesti. Työskentelin ravintola-alalla kauan aikaa, joten tiedän, mitä sinun täytyy ravintolayrityksesi taloudessa seurata.

Ravintolan Talouskumppani -palvelun avulla saat ulkopuolista näkemystä sekä ratkaisuja ravintolaliiketoimintasi kehittämiseksi.

Ota yhteyttä niin selvitetään, kuinka voin auttaa ravintolaasi onnistumaan taloudellisesti paremmin!

Sähköinen kirjanpito

Pienyrittäjä. Säästän sinut turhalta paperisodalta, joten tarjoan kaikki kirjanpitopalveluni sähköisenä, jolloin sinäkin säästät aikaasi.

Luottamus, läpinäkyvyys ja täsmällisyys takaavat onnistuneen ja lakia noudattavan kirjanpidon tilinpäätöksineen läpi tilikauden.

Tutustu Sähköinen kirjanpito – palveluuni täältä.

Liiketoiminnan kehitys

Yrittäjä tai Yrityspäättäjä. Autan sinua kirkastamaan yrityksesi tulevaisuutta sekä yritykselle asettamiasi tavoitteita Priole -menetelmän avulla.

Priole auttaa organisaatiotasi silloin, kun ympäröivä maailma muuttuu liian nopeasti ja epävarmuus valtaa mielesi.

Tutustu Liiketoiminnan kehitys – palveluuni täältä.

Muut taloushallinnon palvelut yrityksellesi

Yrityksesi elinkaaren aikana tulee monia tilanteita, jolloin erilaisista laskelmista ja selvityksistä on apua tärkeitä päätöksiä tehdessä.

Olen apunasi esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Rahoituksen hakeminen yrityksellesi
  • Yrityksesi arvonmääritys yrityskauppatilanteessa
  • Yrityksesi verotuksen optimointi

Tutustu muihin taloushallinnon palveluihini täältä.

Call Now ButtonSOITA MINULLE TÄSTÄ