Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 04.09.2021. Viimeisin muutos 04.09.2021.

1. Rekisterinpitäjä

Finanstein Oy
Y-Tunnus 3215051-3
Kilonkuja 3B 53, 02610 Espoo
markus@finanstein.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Markus Pakarinen
+358 50 404 7254
markus@finanstein.fi

3. Rekisterin nimi

Finanstein.fi henkilötietorekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

– asiakassuhteiden ylläpitoon
– markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien suoramarkkinointi
– asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi
– analysointi- ja tilastointitarkoituksiin
– verkkosivuston kävijäliikenteen seurantaan
– verkkosivuston käyttökokemuksen kehittämiseen

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat rekisteröidyn antama suostumus tai Rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan tallentaa tietoja rekisterinpitäjän asiakkaiden, yritysten ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä potentiaalisten asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöistä sekä rekisterinpitäjän verkkosivuston käyttäjistä.

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
– Henkilön nimi ja asema
– Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
– Yrityksen nimi, yhteystiedot ja toimiala
– Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot
– Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja ei luovuteta, eikä säilytetä, Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Evästekäytännöt

Finanstein.fi sivustolla käytetään EU:n/ETA:n ulkopuolisia kolmansien osapuolien evästeitä (cookies), joiden avulla kerätään, käsitellään ja analysoidaan tietoa verkkosivujen käytöstä. Niiden avulla keräämme tietoja sivustomme käytöstä ja käyttäjien päätelaitteista, sijainnista sekä verkkoselaimesta. Käytämme evästeitä sivuston analysointiin sekä mainonnan uudelleenkohdistamiseen.

Tällaisia palveluntarjoajia ovat seuraavat tahot:
– Google Analytics: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
– Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
– Leadfeeder: Mikonkatu 17, 00100 Helsinki

Lisätietoa evästeistä yleisesti: http://www.allaboutcookies.org/

Halutessasi voit poistaa evästeet käytöstä, mutta tällöin verkkosivusto ei toimi kaikilta osin tarkoitetulla tavalla. Ohjeet evästeiden poistoon: http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

Käyttäessänne Finanstein Oy:n sivustoja annatte suostumuksenne, että voimme käyttää evästeitä edellä mainituin tavoin.

Palvelut

Talousohjaus

Yrityksen elinkaaren eri vaiheissa tulee hetkiä, kun talouteen liittyvät asiat, kuten budjetointi, kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmat vievät päätöksentekijöiltä liikaa tehokasta työaikaa. Tällöin talousohjauksen ulkoistaminen tulee ajankohtaiseksi.

Talousohjaus -palveluni on kustannustehokas vaihtoehto taloushallinnon ammattilaisen palkkaamiselle.

Tutustu Talousohjaus – palveluun täältä.

Ravintolan talouskumppani

Ravintolaliiketoiminta on täynnä prosesseja, jotka ovat suorassa linkissä ravintolan kannattavuuteen sekä taloudelliseen asemaan.

Toimintaa on mahdoton kehittää, jos prosessien tehokkuutta ei seurata lainkaan tai edes tunnisteta.

Tarjoamani Ravintolan Talouskumppani -palvelun avulla saat ulkopuolista näkemystä sekä ratkaisuja ravintolaliiketoimintasi kehittämiseksi.

Ota rohkeasti yhteyttä niin kartoitetaan, kuinka voin auttaa yritystäsi onnistumaan taloudellisesti paremmin!

Digitaalinen kirjanpito

Säästän yrityksesi paperisodalta ja tarjoan kaikki kirjanpitopalveluni sähköisenä.

Luottamus, läpinäkyvyys ja täsmällisyys takaavat onnistuneen ja lakia noudattavan kirjanpidon läpi tilikauden.

Tutustu Digitaalinen kirjanpito – palveluun täältä.

Liiketoiminnan kartoitus

Palvelu, jonka avulla opit tunnistamaan liiketoimintasi ympärillä vaikuttavia megatrendejä ja muutosvoimia.

Liiketoiminnan kartoitus -palvelun tarkoituksena on myös kurkistaa yrityksesi historiaan ja nykyhetkeen talouden näkökulmasta.

Tutustu Liiketoiminnan kartoitus – palveluun täältä.

Muut taloushallinnon palvelut yrityksille

Yrityksen elinkaaren aikana tulee monia tilanteita, jolloin erilaisista laskelmista on apua tärkeitä päätöksiä tehdessä. Voin olla yrityksellesi apuna esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Hinnoittelulaskelmat
  • Innovaatiosetelin tai muun julkisen tuen hakeminen
  • Kannattavuuslaskelmat isoa investointia suunniteltaessa
  • Yrityksen arvonmääritys yrityskauppatilanteessa
  • Yrityksen verotuksen optimointi

Tutustu muihin taloushallinnon palveluihini täältä.